Oferujemy kompleksową produkcję i postprodukcję podcastów i videocastów

Materiał możemy rejestrować w następujących wariantach


1 osoba, 1 mikrofon, tylko dźwięk

1 osoba, 1 mikrofon, 1 kamera, dźwięk i obraz
2 lub więcej osób, 2 lub więcej mikrofonów, tylko dźwięk

2 lub więcej osób, 2 lub więcej mikrofonów, 2 kamery, dźwięk i obraz

Istnieje możliwość wykupienia sesji nagraniowej, po której klient / klientka otrzyma nagrany materiał, tzw. "surówkę" lub zakupienie dodatkowej usługi postprodukcji, po której 

klient / klientka otrzyma gotowy plik audio wav i / lub video mp4 gotowe do publikacji.  


Współpracujemy z graficzką oraz kompozytorem, pomożemy w zaprojektowaniu grafiki i doborze muzyki.

Studio posiada profesjonalną akustykę oraz doskonały sprzęt, m. in. mikrofony Neumann, preampy Focusrite ISA, przetworniki Lynx Studio Technology, oprogramowanie ProTools oraz Izotope RX, kamery Canon Legria Full HD.
In our studio you can produce podcasts & videocasts of any kind.

We offer following variants 

1 person, 1 microphone, audio only 

1 person, 1 microphone, 1 camera, audio and video

2 or more people, 2  microphones, audio only 

2 or more people, 2 microphones, 2 cameras, audio and video 

It is possible to book a session, after which the client will receive the recorded source material, or to book an additional post-production, after which the client will receive a finished audio wav file and / or video mp4 ready for publication.

We cooperate with a graphic designer and composer, we will help with graphic design and music selection.

The studio has professional acoustics and excellent equipment, including Neumann microphones, Focusrite ISA preamps, Lynx Hilo DAC, ProTools and Izotope RX software, Canon Legria Full HD cameras.
 Cennik / Price list
  • 1h rezerwacja studia na nagranie / 1h studio podcast recording session - 200zł

  • postprodukcja do 30 min audio / post editing, up to 30 min audio only - 200zł
  • postprodukcja do 30 min audio + video / post editing, up to 30 min of audio + video - 350zł

  • postprodukcja 30-60 min audio / post editing, 30-60 min audio only - 300zł
  • postprodukcja 30-60 min audio + video / post editing, 30-60 min audio + video - 450zł

  • postprodukcja 60-120 min audio / post editing, 60-120 min audio only - 400zł
  • postprodukcja 60-120 min audio + video / post editing, 60-120 min audio + video - 550zł
wszystkie ceny brutto / all prices incl. taxes


Przy realizacji serii podcastów prosimy o kontakt w celu uzgodnienia indywidualnej wyceny / For a complete series, please contact us for price