Budowa studia, z Arkiem Szwedą / Studio construction with Arek Sveda, designer


W studio masteringowym Howiego Weinberg, Hollywood, CA, 2019 / Working with Howie Weinberg in his mastering studio, Hollywood, CA, 2019